redaksjonen

Da orkanen herjet som verst i forrige uke gikk det heldigvis bra med liv og helse. Det gikk desto verre ut over materielle ting, som polarkrafthallen i Kabelvåg og den gamle hengebrua i nordenden av Svolværvannet.

Turnhallen i Kabelvåg fikk revet store deler av taket av i de kraftige vindkastene, og satte en effektiv stopper for bruken av den populære hallen i flere uker framover.

Men der har man forsikringsordninger, og ikke minst et effektivt kommunalt eiendomsforetak som allerede er i gang med å utbedre skadene.

Verre stilt er det med hengebrua i Svolværvannet.

Det var i sin tid Lofotkraft som fikk denne bygget. De trengte ei bru for å få maskiner og mannskap opp i marka.

Denne bruken er borte. Nå er det ivrige turgåere som bruker brua hele året. Og etter at alpinbakken fikk vei, slipper man å klatre over berg for å komme seg helt rundt.

At man i tillegg har fått kloppet de verste myrstrekningene på turen, har gjort denne brua enda viktigere for folkehelsen.

Nå er det startet en spleis for å få reparert brua. Det er allerede kommet inn bortimot 100.000 kroner, mye takket være Lofoten High five, som stilte opp med 50.000 og var initiativtakere til denne spleisen.

Men her trengs det koordinering og muligens mer penger enn man kan få inn på en slik spleis. Ikke minst går klokka. Det er snart vår, og det er ikke tvil om at denne brua kommer til å bli dypt savnet.

Vår anmodning går derfor til Vågan kommune. Her bør kommunedirektør, ordfører, kommunalsjef og ikke minst kulturavdelinga sette seg ned og finne ut hvordan de kan hjelpe til.

Ikke vet vi hva det kommer til å koste. Men det spørs om ikke den gamle brua har overlevd seg selv. Fundamentene er solide, kanskje går det å bygge en fast bru, som også tåler større belastning enn en hengebru.

Men noen bør gjøre noe - raskt.