Espen Thorvaldsen

Dette er et debattinnlegg skrevet av en ekstern bidragsyter. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ja, det skal bygges en fremtidig funksjonell skole inklusiv barnehage på Gimsøy. Men det må være innenfor rimelighetens grense.

Ekstravagansen i dagens forslag kommer som et resultat av at skolen dimensjoneres for et elevtall som ikke finnes, med håp om at flere elever kommer. Klart vi skal være optimistiske og håpe, men all fakta tilsier at det i beste fall blir status Quo for Gimsøy. Det er misbruk av ressurser å bygge for noe man tror kommer. Uforsvarlig blir det når det brukes penger som kommunen ikke har.

I 2015 var det 17 elever ved skolen, 4 på småtrinnet, 8 på mellomtrinnet og 5 på ungdomstrinnet.

I dag har skolen 19 elever, 9 på småtrinnet, 8 på mellomtrinnet og 2 på ungdomstrinnet. I alderen 2-5 år er det 9 barn som er bosatt på Gimsøya og som forhåpentligvis blir elever på skolen. Antall elever vil i perioden frem til 2025 variere mellom 19 og 25 elever. SSBs mest positive befolkningsprognose frem til 2030 tilsier at elevtallet vil holde seg på dette nivået.

Senterpartiet, Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet tvinger gjennom en ny skole til 80,6 mill. kr. Ny skole er dimensjonert for 34 elever (10 elever mer enn behovet) og øker antall kvadratmeter fra 970 til 1200.

Ny skole som er foreslått av Senterpartiet (og AP, R og SV) resulterer i en fremtidig driftskostnad som langt overstiger det som kommunen har i inntekt pr elev (overføring fra staten). Det er andre som må betale for denne unødvendige ressursbruken. Pengene må hentes som redusert tilbud i andre oppvekstområdet eller fra andre lovpålagte oppgaver.

Alternativet er å bygge en ny skole som er dimensjonert for dagens elevtall og tilrettelegge for en fremtidig utbygging dersom om drømmen om et økt elevtall går i oppfyllelse. Svolvær barne- og ungdomsskole ble bygd i 2009 ut fra et slikt resonnement. Dimensjonert for det antall elevtall som kunne forventes, og tilrettelagt for en utvidelse av areal.

Behovet på Gimsøy er en skole på 900 kvadratmeter, dimensjonert for 27 elever, en barnehage for 12 barn og 7 ansatte, og er mulig å bygge innenfor en ramme på 43 mill. kr.

Espen Thorvaldsen

Leder Vågan FrP