I et demokratisk land som vårt er det å tilkjennegi motstand mot myndighetenes vedtak en selvfølge. Det er slik demokratiet fungerer. Det er imidlertid ikke alltid at de som dette går ut over har muligheten til å formidle sin mening og ofte frustrasjon.

Nedenfor har jeg forsøkt å formidle en situasjon slik jeg antar den ville forekommet knyttet til vedtaket om flytting av aldersdemente fra Svolvær Omsorgssenter. En fiktiv samtale mellom pasient og pleier. Ja utvilsomt, men kunne den ha funnet sted?

En dialog

Thorvald, hvordan står det til med deg i dag? Kem e du? Den faste sykepleieren din, du husker vel meg. Nei, va du hær i går? Ja, jeg var nok det.

Thorvald du skal snart flytte. Æ ska ikkje fløtte!! Jo du skal flytte til Marithaugen. Ka, ska æ fløtt ut i marka? Nei, til Marithaugen sykehjem i Kabelvåg. Æ har ikkje søkt om fløtting, æ bor jo her! Kommunen har bestemt det. Kommunen har ikkje sport mæ! Du må nok flytte allikevel.

Å så til Kabelvåg, ikkje fan. Æ bor jo fint her. Du får et fint rom, mat og hjelp med alt du trenger. Alt blir sikkert bra. Ikkje før mæ! Fløtte bort herfra, nei æ får ondt i både kropp og sjæl. Ikke ta det ikke så tungt Thorvald, og tørk tåran.

Fløtting! Nei det går ikkje. Æ har ingen som kain hjelp mæ å fløtt. Kommunen ordner med flyttingen. Æ kan ikke fløtt fra ho sykepleieren som hjelper mæ med det meste. Du får helt sikkert ei ny sykepleier på Marithaugen. Det blir nok ikkje det samme som ho æ e vant med. Tror det går bra Thorvald. Kanskje hun flytter med til Marithaugen.

Ska Osvald også fløtt? Ja alle her på huset. Æ fløtt ikkje uten han Osvald!! Han er vel heller ikkje spurt om å fløtt!! Nei ingen er spurt, men kommune har fattet vedtaket. Han e no kammeraten min. Bor i romme ved siden av mæ. Han snakka æ me daglig. Han blir nok også med til Marithaugen sykehjem. Hukommelsen hans e nok litt dårlig. Han huska ikkje navnet mett i går ved meddagsborde. Du får forsøk igjen i dag.

Nå er det tid for middag Thorvald. Her er rullatoren din. Kommer han Osvald? Ja, jeg så han ute i gangen på tur til matsalen. Æ må snakk me han Osvald om dette med å fløtt til Kabelvåg eller kor det nå va hen. Nå går vi Thorvald til matsalen. Æ trur ikkje han heller vil fløtt på sæ. Kom nå Thorvald.

Æ vil ikkje…………..