Fylkeskommunen har ikke mandat eller midler til å holde på med høyere utdanning. Da er det vesentlig at de som kan dette, også tar eierskapet og har ansvar for tilbudet. Tilbudet som sto i fare for å bli nedlagt, har nå fylkeskommunen og UiT slått seg sammen for å berge.

For fylket vårt og distriktene er det viktig med utdanningstilbud og spennende arbeidsplasser. Vi vet det er viktig for tilflytting og for at flere skal bli værende der de bor. Det bidrar til å skape bolyst og trivsel, samtidig som vår del av landet blir synligere innenfor kunst- og filmfaget. Det er en viktig prioritering, og en jobb Arbeiderpartiet har tatt på alvor.

I februar i år var Arbeiderpartiet tydelig ute og sa at vi skulle finne en varig løsning for skolen gjennom Stortinget. Det er svært gledelig at når regjeringen ikke tok sitt ansvar, så gikk fylkesrådet i Nordland inn for opptak også i skoleåret 2021/2022 i påvente av en statlig løsning. Dette har vist seg å være veldig bra for skolen som rekrutterer bra, og nå er det på plass en intensjonsavtale med UiT.

Les også:Skolen skulle legges ned – nå starter et nytt kull på bachelor

For å få til en varig løsning, forutsettes at det innvilges statlig studieplassfinanisering. På Stortinget har vi tatt flere initiativ for å redde skolen gjennom budsjettinnstillingene i Utdanningskomiteen, og i februar 2021 tok kulturpolitisk talsperson Anette Trettebergstuen i Arbeiderpartiet opp saken i et skriftlig spørsmål til statsråden. Regjeringen har til tross for dette ikke løftet saken, og har heller ikke kommet med noe som tilsier at de vil sikre en varig løsning. Arbeiderpartiet vil i Stortinget sikre en varig løsning, og skulle vi få flertall til høsten skal vi sikre statlig studieplassfinansiering ved Nordland kunst-og filmhøgskole.

Mona Nilsen, Leder av Nordland Arbeiderparti og stortingskandidat