– Dagens regulering er tilstrekkelig for å sikre allmenhetens adgang og ferdsel

foto