Kvinner i distriktene skal få samme helsetilbud som i byene!