Fredning eller utvikling, eller begge deler?

foto