Voldtektbestemmelsen i den norske straffeloven er ikke i overensstemmelse med menneskerettighetene. Den stiller fremdeles krav om at det må bevises at det er brukt vold eller trusler, eller at personen var bevisstløs eller sov.

Voldtekt og seksuelle overgrep er en alvorlig krenkelse av menneskeverdet og et av de mest traumatiske overgrep et menneske kan bli utsatt for.

Kvinnenettverket i Nordland KrF mener at en samtykkelov vil kunne føre til endret fokus i behandlingen av saken. Da det tydeliggjør at man ikke er seksuelt tilgjengelig inntil man sier nei, men seksuelt utilgjengelig inntil det er gitt samtykke.

I følge FHI oppgir en av fem jenter og en av fjorten gutter at de har vært utsatt for voldtekt i barne- og ungdomsår og at 9% av alle kvinner har vært utsatt for voldtekt minst en gang i livet. Mørketallene for voldtekt er nok høyere, mørketallene for voldtektsforsøk enda høyere.

Etter internasjonal rett så er essensen av voldtekt mangel på samtykke, mens i Norge er essensen bruk av vold eller trusler. Det er svært mange voldtekter som aldri blir anmeldt. Og mange saker henlegges før de når frem til domstolen, fordi dagens lover ikke er dekkende nok. En samtykkelov vil føre til at flere voldtektsanmeldelser kan etterforskes, og forhåpentligvis ender med rettferdig behandling i domstolen.

I voldtektssaker står det ofte ord mot ord. Innføringen av samtykkeloven vil ikke endre på dette. Den vil flytte oppmerksomheten over på hvordan samtykket er innhentet, og ikke hvordan fornærmede har kommunisert mangel på samtykke. Dette vil bidra til å styrke offerets stilling.

Det skal ikke være avgjørende hvordan du gikk kledd, eller om du blunket eller smilte.

I dagens praksis kan offeret oppleve etterforskningen som et nytt overgrep.

Noen lurer på om man må skrive en slags sex-kontrakt. Svaret på det er nei. Det eneste som kreves er at du forsikrer deg om at den du har sex med virkelig har lyst og deltar frivillig.

Kvinnenettverket i Nordland KrF forventer at en samtykkelov vil være normgivende og tydeliggjøre hvor grensene går. Når loven sier at sex uten samtykke er voldtekt sendes et tydelig signal, som kan føre til færre voldtekter.

Det er viktig å få fortgang i endringene av dagens lovverk når det gjelder samtykke. Amnesty har i flere år oppfordret norske myndigheter til å få på plass en samtykkebasert voldtektbestemmelse. Canada, Skottland, Sverige og Danmark er noen av landene som allerede har en slik lovgivning. Det er på tide at Norge følger etter.

Kvinnenettverket i Nordland KrF mener det er på tide å sikre rettsvernet for voldtektsofre ved å innføre samtykkelov i Norge!

Vi krever samtykkelov nå!

Viktig:

Har du eller noen du kjenner vært utsatt for voldtekt, seksuelle overgrep eller mistenker at det har skjedd, ta kontakt med nærmeste overgrepmottak eller politi for hjelp og avklaring om hva du skal gjøre videre.

Gitte Hansen

Kvinnepolitisk leder, Nordland KrF