Hvorfor betaler vi skatt i Norge?

I tidligere år har man kommet med utsagn/påstander som har for det meste blitt mottatt og akseptert av tilhørere som er til stede. I de sendere år så har man tenkt seg om før man slenger ut en påstand. Grunnen til mer forsiktig påstands retorikk er at vår yngre generasjon er rask opp med mobilen og googler fakta, enten til å bekrefte eller avkrefte.

Google er også ting man selv har begynt å bruke, tross det ikke alt er rett fakta man finner på nettet. Men offentlig nettsteder bør man kunne stole på.

I forbindelse med «Sykehuskampen» vi alle i Lofoten kjemper, har det kommet inn mange innlegg og artikler i avisene som beskriver, sinne, redsel og fortvilelse.

Derfor søkte jeg på nettet etter, «HVORFOR BETALER VI SKATT I NORGE»

Raskt kommer det opp følgende begrunnelse på skjermen:

Alle skal ha mulighet til å gå på skole og hvis du blir syk skal du få behandling på sykehus. Det gjør vi ved å betale skatt. Samfunnet er som en stor felles pengekasse, et spleiselag. Alle skal betale skatt etter evne og motta ytelser når de trenger det.

Rett så det er det lenke til Skatteetaten sin nettside, klikker vi på den kommer det opp:

Skatt i Norge

I Norge har det offentlige store oppgaver som kommer befolkningen til gode. Skatten vi betaler, brukes til å finansiere offentlige oppgaver som helsetjenester, drift av sykehus, utdanning og samferdsel. I tillegg til å dekke fellesskapets utgifter, skal skattene bidra til økonomisk utjevning mellom borgerne.

Jaha, da tenker jeg, skal staten fjerne lovpålagte helsetjenester som vi har allerede betalt for? Helsetjeneste som i mange år har skapt trygghet og forutsigbarhet for lokalbefolkningen i Lofoten. Helsetjenester som gir grunn til at nye/unge innbyggere ønsker å bosette seg i Lofoten, trygghet for at du kan føde trygt i Lofoten, trygghet for at du kan utrette ditt yrke på hav og land i Lofoten, trygghet for at du kan gå alderdommen trygt imot i Lofoten.

Spørsmål som kommer opp, er det lovlig det som Helsedirektoratet/regjeringen har foreslått med å legge ned livsnødvendig helsetilbud ved Lofoten Sykehus.

Vi som bor i Lofoten, vet at de forslag som ligger på bordet når det gjelder Lofoten Sykehus er både umoralsk og livstruende for lokalbefolkningen i Lofoten.

Sammenligner man dette med annen «offentlig» oppgaver som samferdsel, så er dette sammenlignbart med å fjerne Gimsøystrømbrua og stenge Nappstrømtunnelen, på grunn av at vedlikeholdet for disse to er for kostbart. Blir det det neste?