De med minst skal ikke betale den høyeste prisen

foto