Mer penger til kampen mot vold og overgrep mot barn