Tage Pettersen - stortingsrepresentant (H) og 1. nestleder i familie- og kulturkomiteen

Dette er et debattinnlegg skrevet av en ekstern bidragsyter. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I dag bor det i underkant av 9.000 barn i fosterhjem i Norge. Det betyr at ett av hundre barn i Norge bor i et fosterhjem. Samtidig vet vi at det er mangel på fosterhjem.

Gode fosterhjem er en unik ressurs. Mange er stabile og stiller opp gjentagende ganger, hvis de opplever at behovene etterkommes. Å være fosterhjem er grunnleggende motivert av ønsket om å gjøre en forskjell for barn og unge.

Neste år kommer ny barnevernslov. Den gir kommunene ansvar for økonomien og oppfølging av ordinære fosterhjem. Målet er at kommunene skal legge enda mer inn i sitt arbeid til forebygging, veiledning og riktig plassering, når barn først må flytte fra sin biologiske familie. Dette er viktig for å beholde fosterhjemmene og i rekrutteringen av nye.

Norsk Fosterhjemsforening har gjennomført en stor fosterhjemsundersøkelse. Den viser at det er stort behov for bedre opplæring og oppfølging av fosterfamiliene, bedre helsekartlegging av barna før de plasseres, og økt forutsigbarhet rundt de økonomiske vilkårene.

En av tre fosterfamilier svarte at de ikke får den oppfølgingen de trenger. Da er det ubegripelig at Ap og SV stemte mot at private tjenesteytere skal kunne bistå med oppfølgingsbesøk i fosterhjemmene. Regjeringen sier de vil fase ut kommersielle aktører i barnevernet og i budsjettenigheten med SV er dette forsterket. Når SV nå har fått regjeringen med seg på å avvikle private tjenesteleverandører i velferden er ikke dette til barnas beste.

Høyre mener at vi er helt avhengige av mangfoldet. En fersk oversikt over nye tiltak for fosterhjemsbarn i perioden 2013-2021 fordelt på private ideelle, private kommersielle og statlige fosterhjem, viser at de statlige tiltakene utgjorde 44,3 prosent, mens private ideelle leverte 21,7 og de kommersielle 34 prosent. Godt over halvparten av tiltakene er med andre ord levert av andre enn det offentlige selv. Hvordan vil den rødgrønne regjeringen løse det gapet?

Vi går nå inn i julehøytiden, og for de fleste av oss er dette en periode der vi er sammen med familie og våre nære. Men det er ikke slik for alle. De siste tallene fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet viser oss at 227 barn venter på å få en ny familie. De venter på å få noen å dele hverdagene og høytidene med. Barn som trenger fosterhjem er som andre barn, de er veldig forskjellige i både alder, behov og ønsker.

Kanskje kunne du spurt en til om hvordan det var på skolen i dag?