Ruben Jensen - NESO

Dette er et debattinnlegg skrevet av en ekstern bidragsyter. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi er alle godt kjent med hvor krevende det er å skaffe nye bedrifter og nye arbeidsplasser til et sted. Samtidig ser jeg i media at Vågan Kommune nærmest er pengelens og i en tilstand hvor 30 årsverk må sies opp. De pleietrengende og våre barn får kanskje et dårligere tilbud. Vi har eksempelvis ikke råd til hverken ett eller to basseng slik mange ønsker seg – ja vi har knapt nok råd til å drifte det ene bassenget vi har.

Med et slikt «bakteppe» er det med stor undring jeg ser at det faktisk er mulig at kommunestyret på mandag sier nei til å sikre eksisterende arbeidsplasser og nei til nye arbeidsplasser på Rækøya. Dette er altså arbeidsplasser som skal gi skatteinntekter til kommunen slik at vi kanskje en gang får råd til å bygge nye basseng, skoler og mye annet vi ønsker oss. Det er nesten ikke til å tro at dette kan bli resultatet. I så fall er det usigelig trist og svært demotiverende for alle oss patrioter som jobber hver dag for å skaffe nye arbeidsplasser slik at Vågan skal bli en enda bedre kommune å bo i.

Faktum er jo at;

  • Kvalitetsstein er en lokal verdifull ressurs som det behov for uansett. Den beste løsningen er derfor helt klart å utvikle dagens masseuttak som har den egnede steinkvaliteten som er nødvendig. I motsatt fall må man etablere nye masseuttak på andre steder med ukjente naturinngrep. Dette kan da medføre at man ikke får ønsket steinkvalitet, samt at avstanden er så lang fra brukerne at det ikke er miljømessig forsvarlig eller økonomisk drivbart. Styreleder Johannes Rørtveit i Skrei sier at Skreiprosjektet ikke berøres eller forringes ved at Rækøya får utvikle seg slik bedriften og de ansatte ønskerDen planlagte naturstien rundt øya vil gi innbyggerne betydelig lettere tilgang og turmuligheter enn i dag.Min appell går derfor til de som til nå har sagt at de vil gå imot bedriftens og de ansattes sterke ønske – jeg ber dere så sterkt som mulig å tenke dere om en gang til. Dette gjelder særlig til Arbeiderpartiet hvor det store paradokset er at det er de som fronter og faktisk avgjør saken ved å binde sine representanter – til tross for tydelig delte meninger i gruppen. Jeg synes det er trist å se at Ap ikke bare er imot å trygge og utvikle nye arbeidsplasser, men i tillegg aktivt bruker partipisken for å tvinge det store mindretallet i gruppen, som er uenig i flertallet, til å følge partilinjen. Ap er historisk kjent som den store pådriveren for «bygging av landet», med tilrettelegging for aktivitet og industri. Som igjen gir grobunn for arbeid til folket og skatteinntekter, som igjen kan brukes til å gi bedre velferd for innbyggerne. Denne tradisjonen går mange år tilbake i tid, helt fra oppbyggingen av landet etter krigen. Og er på mange måter en stor del av grunnlaget for det samfunnet vi lever i.Ap er også kjent som forkjemperen for «gutta på gulvet». Når man leser innlegget i Lp fra nettopp «gutta på gulvet» i de to mest berørte bedriftene, kan man lure på om Ap fortsatt er opptatt av denne gruppen. For faktum er at selv om Vågan kommune skriker etter flere arbeidsplasser for å kunne beholde og gjerne øke folketallet, så er dette et eksempel på at det blir stadig vanskeligere å beholde og lage nye arbeidsplasser i kommunen. Det er i hvert fall tydelig ut fra innlegget at mange ansatte i bedriftene på Rækøya ikke føler at Ap er deres beskytter i denne saken.Jeg kan ikke skjønne annet enn at fordelene er klart større enn eventuelle ulemper og man må her se helheten for regionen. Politikerne må her da tørre å si «ja» til det som vil være best for flertallet. Hilsen fra en håpefull Ruben Jensen, NESO.Les også:Fra arbeiderne på Rækøya

  • Styreleder Johannes Rørtveit i Skrei sier at Skreiprosjektet ikke berøres eller forringes ved at Rækøya får utvikle seg slik bedriften og de ansatte ønskerDen planlagte naturstien rundt øya vil gi innbyggerne betydelig lettere tilgang og turmuligheter enn i dag.Min appell går derfor til de som til nå har sagt at de vil gå imot bedriftens og de ansattes sterke ønske – jeg ber dere så sterkt som mulig å tenke dere om en gang til. Dette gjelder særlig til Arbeiderpartiet hvor det store paradokset er at det er de som fronter og faktisk avgjør saken ved å binde sine representanter – til tross for tydelig delte meninger i gruppen. Jeg synes det er trist å se at Ap ikke bare er imot å trygge og utvikle nye arbeidsplasser, men i tillegg aktivt bruker partipisken for å tvinge det store mindretallet i gruppen, som er uenig i flertallet, til å følge partilinjen. Ap er historisk kjent som den store pådriveren for «bygging av landet», med tilrettelegging for aktivitet og industri. Som igjen gir grobunn for arbeid til folket og skatteinntekter, som igjen kan brukes til å gi bedre velferd for innbyggerne. Denne tradisjonen går mange år tilbake i tid, helt fra oppbyggingen av landet etter krigen. Og er på mange måter en stor del av grunnlaget for det samfunnet vi lever i.Ap er også kjent som forkjemperen for «gutta på gulvet». Når man leser innlegget i Lp fra nettopp «gutta på gulvet» i de to mest berørte bedriftene, kan man lure på om Ap fortsatt er opptatt av denne gruppen. For faktum er at selv om Vågan kommune skriker etter flere arbeidsplasser for å kunne beholde og gjerne øke folketallet, så er dette et eksempel på at det blir stadig vanskeligere å beholde og lage nye arbeidsplasser i kommunen. Det er i hvert fall tydelig ut fra innlegget at mange ansatte i bedriftene på Rækøya ikke føler at Ap er deres beskytter i denne saken.Jeg kan ikke skjønne annet enn at fordelene er klart større enn eventuelle ulemper og man må her se helheten for regionen. Politikerne må her da tørre å si «ja» til det som vil være best for flertallet. Hilsen fra en håpefull Ruben Jensen, NESO.Les også:Fra arbeiderne på Rækøya

  • Den planlagte naturstien rundt øya vil gi innbyggerne betydelig lettere tilgang og turmuligheter enn i dag.