- Vi kan kreve at regjeringa anerkjenner den palestinske staten

foto