På Gimsøy har vi vært stolt over å bo i en kommune som har satset på fornying av skolebygg, dette også i distriktene.  Etter at det ble vedtatt å bygg ny skole på Gimsøy har det rådet optimisme i bygda. Elever, foresatte og ansatte har gledet seg stort til å ta den nye skolen i bruk.   Elevene har det siste halvannet år hatt en skolehverdag midt på en byggeplass, bokstavelig talt.  Dette i en delvis revet skolebygning.

Ingen har klaget, da ulempene har vært lett å bære, når en vet hva som venter.  En del av elevene som har sett sin nye skole bli bygd, plank for plank.   Får muligens ikke ta del i denne gleden.

Dette gjør vondt.

Vondt gjorde det også å se budsjettfremlegget i formannskapet den 13/11.

Her blir det brukt begrep som «rive plastre av» og uttalt at dersom dette første steg lykkes å gjennomføre. Åpnes muligheten for å ta nye steg. På spørsmål på hva nestes steg er, svarer Kommunedirektøren at en kan se på flere ungdomskoler.

Vi mistenker imidlertid at ambisjonene er større, all den tid en vet at det er begrenset hvor mye en sparer med å flytte ungdomsskolen. Men det er som sakt bare første steg. Når det så blir sakt i samme møte, at disse tiltak kan bli veldig bra, om noen år kan man muligens redusere eiendomsskatten og ha 100 mill. på bok.  Da vet vi ikke om vi skal bruke begrepene hjerteskjærende eller kynisk.

Konsekvensene vet vi, det er bare å se til nabokommunen.  Der ble resultatet av skolenedleggingen:

2 nye privatskoler og langt mellom barneskrål i de øvrige bygdene.

For Gimsøys del, kan dette snart bli det slaget vi ikke klarer å reise oss etter.

Når barna i tilfelle flytting, kan får en reisetid på inntil 3 timer pr dag (iflg busselskapets rutetabeller), blir det etter skole, reising og lekser.  Betydelig vanskeligere å få tid og overskudd til å delta på fritidsaktivitet, slik som andre barn kan. Reisetiden til barna vil overstige det som en arbeidsgiver normalt kan pålegge en arbeidstaker å dagpendle.

Dersom ungdomskolen flyttes, vil elevmiljøet bli mye fattigere. I de fådelte skolene er elevmiljøet nok noe ulikt de større skoler.  Her har en i større grad venner på tvers av alderstrinn, der store og små samhandler i lag.  Nye lærere som har kommet til skolen, har mange ganger blitt positivt overrasket over dette.  Et lite miljø blir veldig mye mindre når en fjerner cirka 1/3 av elevene.

For de ansatte ved skolen vil dette også innvirke negativt.  Det blir et mindre faglig miljø og mindre attraktivt å jobbe her. Samtidig som det vil stille større krav til kompetanse til de som skal jobbe her. Da alle fag må dekkes av færre lærere.  Som igjen vil gjøre det vanskeligere å rekruttere lærere.

De to største posisjonspartiene i kommunen, har begge vært tungt involvert i at det i dag bygges ny skole på Gimsøy for 1-10 klasse.   Høyre var i sin tid med å knesette prinsippet om at det skulle være to skoler i Strauman- Gimsøy. Etter å ha bygd ny skole i Sydalen, ble det under Høyres ledelse vedtatt å også bygge ny skole på Gimsøy.

Arbeiderpartiet har på sin side vært med å sikre finansiering av den samme skolen.  Når disse to partier på hver sin måte har vært med på å bruke mye penger på bygge denne skolen.  Har vi forventning om at de vil noe med bygda, at vi skal bestå og forhåpentligvis få til vekst.  Dersom disse to partier skulle komme til å starte nedleggingen av skolen før den er ferdig, antar vi at de får mange å svare for, ikke bare oss på Gimsøy.

Skolen og barnehagen er som nevnt mange ganger tidligere, hjertet i bygda.  Det at ny skole ble vedtatt bygget, har vært en skikkelig vitamininnsprøytning for bygda.  Det er nå mye positivt i emning her.

Så Kjære politikere i Vågan: GI BYGDA VÅR EN SJANSE.