Gjelder ikke Solbergs dugnad reiselivsnæringa?

foto