Vi synes Senterpartiet har mange gode saker, ikke minst lokalt. Men vi stoler ikke på dem i sikkerhets- og beredskapspolitikken. Sist de satt i regjering med resten av venstresiden bygde de ned Forsvaret, la ned u-båt basen Olavsvern i Tromsø, og flyttet flystasjonen i Bodø sørover (når det er i Nordområdene flyene avskjæres).

Sp gjorde aldri de harde prioriteringene som trengs for å nå målet om to politifolk per 1000 innbyggere. Et mål som nå er overoppfylt.

Sp vil reversere en politireform som alle som vi har snakket med i politiet rundt om i Nordland, er fornøyd med. Det har gitt dem flere politifolk, mer kompetanse og beredskap til å takle den mest alvorlige kriminaliteten vi ser vokse frem i dag.

Politiet har nå bedre kjøretøy og utstyr. Langt større budsjetter. Tilliten til politiet økte i Nordland fra 77%-79% fra i fjor til i år - økningen var like stor i kategorien små steder med under 2000 innbyggere som i byene i Nordland. 94% av nordmenn oppgir at vi føler oss trygge.

Senterpartiet ville først opprette 100 nye politistasjoner i små distriktskommuner. I 2019 var ambisjonen redusert til nye 20 «politikontor» i hele landet - fordelt på 205 distriktskommuner. Til dette formålet hadde de satt av 30 millioner kroner, ikke engang nok til planarbeidet som kreves.

Når SP vil bygge symbolske politikontorer i småkommuner, vil vi gjerne vite hva det betyr for Nordland. Partiet går tross alt til valg på en reise tilbake i tid, men vil tilsynelatende ikke finansiere tidsreisen.

Vil det bli flere enn ett nytt «politikontor» i Nordland av Sps løfter? I hvilken kommune vil det kontoret i så fall bygges? Og kanskje viktigst, hvilken del av det operative politiarbeidet i Nordland skal bli skadelidende for at det skal sitte en politimann bak ei luke og ta imot papirer et eller annet sted?

Som sagt mener vi at intensjonene til Senterpartiet ofte er gode. Men vi vil sterkt advare mot å reversere den sterke oppbyggingen av politiet i Nordland som har skjedd de siste årene. Det vil bare gå ut over alles trygghet og mulighet for å få den hjelpen vi trenger, når vi trenger den. Og så er det vårt tydelige råd til Senterpartiet å være ærlige og helt konkrete på hva Nordland egentlig får med deres politikk.

Bård Ludvig Thorheim Marianne Dobak Kvensjø Stortingskandidater Nordland Høyre