Fellesskapets krisepenger skal ikke gå til privat profitt

foto