Skoleåret 2020/2021 er over, også i videregående skole. Det har vært et annerledes år for både elever, lærere, foreldre og alle andre som har med skolen å gjøre. Koronapandemien har gjort undervisningen annerledes, stilt store krav til lærerne og har gjort det sosiale livet for ungdommen vanskeligere. Dette vil vi følge nøye fremover, i samarbeid med både lærlingeråd, ungdommens fylkesråd og andre. Vi har sett en enorm endringsberedskap i skolen, der fleksibilitet hos lærerne har vært helt avgjørende.

I Nordland har vi mye å være glade for når vi ser resultatene. Vi var først ute med læreplassgaranti –flere får nå læreplass og vi ligger over landsgjennomsnittet. Vi var langt bak landsgjennomsnittet for fullføring – det gapet er vi i ferd med å tette. Over 75 % fullfører nå, men vårt mål er at alle skal gjøre det. Forskjellen mellom gutter og jenter var stor – den minker nå fordi guttene gjør det betydelig bedre.

For noen år tilbake var det bare om lag 65 % av elevene som fullførte på normert tid, men i Nordland har vi nå i åtte år på rad hatt bedring. I år var frafallet 14,5 % mens det for åtte år siden var over 23 %. Nordlandsmodellen setter kursen, læreplassgarantien blir nasjonal politikk. De som gjennomfører blir stadig flere og vi er snart på landsgjennomsnittet. Også snittkarakterene har økt under pandemien. Nordlandsmodellen virker. Politikk virker.

Det er tre viktige punkter i Nordlandsmodellen.

  • Det handler om et målrettet arbeid for å få flere lærlinger

  • Vi endrer tilbudene etter de behov arbeids- og næringsliv etterspør

  • Vi fokuserer på nærvær og kvalitet

Nordland er et av Norges store eksportfylker, både av fisk og industriprodukter. Vi er sjeldent godt posisjonert for å gi økt verdiskaping, flere jobber og å bidra til fellesskapet i det grønne skiftet. Dessverre er vi også en stor eksportør av godt utdannet ungdom. Noen drar riktignok til de største byene i nord, men altfor mange reiser ut av landsdelen - og blir der. Folketallet går ned. Da blir det også færre ungdommer og skoleklasser. I en slik situasjon er det viktig for oss å opprettholde en så desentralisert skolestruktur og med et så bredt tilbud som mulig. Det er en krevende øvelse.

Som fylkesråd for utdanning og kompetanse, er det viktig for meg å møte folk rundt om i fylket for å bli kjent med de utfordringene vi har. Jeg vil lære og forstå hvor skoen trykker, men like viktig: lære om de mulighetene vi har. De lokale diskusjonene og møtene med elevråd, lærere, tillitsvalgte, næringsliv og annet arbeidsliv er inspirerende. Det er en samlet kompetanse om lokale forhold som er avgjørende å få fram. De siste par månedene har landet åpnet mer og mer opp, og jeg ser frem til å treffe folk i alle regioner i fylket fremover.

Men vi skal videre. Målet er at alle elevene fullfører. Ungdommene i Nordland skal få det beste utgangspunkt de kan i forberedelsen til framtidig yrkesliv eller som forberedelse til videre studier. Vi skal gi kunnskap, oppfordre til kreativitet og la skapertrangen blomstre, i alle våre forskjellige programfag. Flere gjennomfører. Færre hopper av. Vi er på rett vei!

God sommer!

Elin Dahlseng Eide

Fylkesråd for utdanning og kompetanse