Alexander Jansen

Kjære alle sammen!

Endelig kan vi ønske deltakere og publikum velkommen til et helt nytt VM i Skreifiske i helt nye lokaler. Etter to år med kansellering etter en tung pandemi som har gått inn på oss alle er vi klare med et oppgradert VM.

I år stiller opp mot 400 deltakere klare til å fiske utpå Hølla, en tradisjon vi har hatt siden før vikingetiden og som vi ønsker å bevare og hylle med arrangementet VM i Skreifiske. Vi tror at det i år er ekstra viktig med en festival som denne for å skape liv og røre i kommunen, ikke minst for den sosiale biten som vi har savnet i lengre tid. Nå byr vi opp til folkefest!

Det er et stort apparat med sikkerhet og vakthold i Svolvær under festivalen. Politiet, Røde Kors, Kystvakta, Norske Redningshunder, Redningsselskapet, samt en hel rekke frivillige, stiller opp for alles trygghet. Til tross for dette store apparatet vil vi minne om at hver enkelt har et personlig ansvar for sin sikkerhet. Vi vil samtidig applaudere sikker- hetsapparatet for den fantastiske jobben de gjør, uten dem hadde vi ikke kunnet gjennomføre arrangementet på en sikker og god måte.

Fiskekonkurransen i seg selv kommer til å foregå på samme måte som vi har gjort det i alle år, det har blitt en god tradisjon av dette, men det som blir helt nytt for oss fra i år er lokalene våre som har blitt oppgradert til de grader. Mange husker kanskje lokalene vi hadde før Thon Svolvær ble bygget. Fiskemottaket «Kjøla» og «Dobbeltfrysa» er nå erstattet med et nytt helt fantastisk lokale og med nyeste teknologi får vi både raskt trådløst wifi, høykvalitets lyd og lys og ikke minst store skjermer og projektorer som skal vise live stream fra havet, båtene og dronefoto rett inn i lokalene der publikum sitter.

I utarbeidingen og planleggingen av VM i Skreifiske 2022 har det vært viktig for oss å fokusere på å ivareta den gode gamle stemninga vi fikk til i våre tidli- gere lokaler. Derfor blir det på samme vis lange bord og benker til å sitte på, mens fiskemottaket blir helt åpent for alle sammen å se på mens man nyter god tradisjonell mat og drikke ved bordet, samtidig som man kan se livet på havet, hos deltakerne og fra dronene live rett inn på skjermen.

VM handler om tradisjon, følelser, tilknytning, stolthet, sam- hold, god stemning og ikke minst fiskelykke (Godt haill) Vi håper alle sammen kan finne den gode gamle følelsen tilbake fra tidligere VM også i år og vi ønsker dere alle sammen velkommen til den store folkefesten!

Jeg ønsker også å takke alle som har stilt opp år etter år for at VM skal bestå, alle som har jobbet og stått på, hele Vågan, næringslivet, overnattingsbe- drifter, reiseliv og ikke minst innbyggerne. Det er dere som har bygd opp arrangementet til det vi har i dag, en merkevare vi kan være stolte av.

For fremtiden håper jeg at VM i Skreifiske kan vokse, at flere og flere ser det enorme potensialet festivalen har for videreutvikling som kan gagne hele befolkningen i vår kjære kommune.

Til slutt vil jeg bare si, skitt fiske og vel- kommen til en av de beste festivalene vi har!

Vågan Båt- og Sjøfiskeforening

Alexander Jansen

VM-Koordinator