Kommunedirektøren ønsker at Lofoten Kulturhus KF skal legges ned og at driften av kulturhuset og kino skal legges under hans ledelse. Dette i klar strid med både styrets og de ansattes ønske og mening.

Driften av kulturhuset har kostet mer enn det man antok ved åpningen i 2009, men samtidig har kulturhuset vært svært viktig for utviklingen av kulturlivet i Vågan. For reiseliv- og konferansemarkedet har kulturhuset vært avgjørende. For samfunnsregnskapet bidrar nok kulturhuset med en god pluss for Vågan.

Kommunedirektøren regner med å spare en stilling og i saksutredningen argumenteres med styrket mulighet for å oppnå økt grad av samhandling innenfor kulturfeltet.

I en uttalelse sier de ansatte at enhet for Kultur og Idrett sitt mandat er i hovedsak kulturforvaltning, mens Lofoten kulturhus KF sitt mandat er i hovedsak kulturformidling, med krav til inntjening. Det står også å lese, i deres uttalelse, at samarbeid skapes av mennesker og ikke av driftsform. En viktig påpekning som er lett å stille seg bak.

Jeg er for KF-modell som driftsform i flere kommunale tjenester. Det gir oss politikere, og befolkningen for øvrig, en bedre oversikt over den økonomiske situasjonen på den kommersielle driften i kommunen. En noe mer fristilt rolle fra kommunal forvaltning med et eget styre, som har representanter fra både brukere og ansatte, gir nødvendig fleksibilitet i et marked med flere aktører.

Kultur er mangt, og kultur er viktig for bolyst og trivsel. En stor og viktig del av kulturlivet i kommunen drives av frivilligheten som fortjener fokus og sin egen kultursjef. Jeg frykter at den frivillige delen av kulturlivet vil kunne «drukne» i kampen om både kroner og oppmerksomhet hvis kulturhusdriften også skal inn i det store kommunale budsjettet.  Jeg frykter også at fokus på inntjening og rasjonell drift for kulturhuset kan bli mindre.

Dermed er min konklusjon at driften av kulturhuset skal fortsette som i dag. Høyre fremmet i PSU forslag om at Lofoten kulturhus KF videreføres etter foretaksmodellen. Forslaget fikk ikke flertall, men fikk Ap’s stemme i utvalget, og vi kan lese i avisen at Ap vil støtte dette forslaget i kommunestyret.

Vi skal også huske på at korona pandemien rammet kulturlivet og dermed også kulturhuset ekstra hardt i årene 2020-2022. Ikke alt er som før enda, så la oss gi organisasjonen ro til å finne god driftsform i en tid hvor kultur, både på senen i kulturhuset og i frivilligheten, er viktig for trivsel og helse.