I snart åtte år har Høyre og Frp sentralisert stadig mer av Norge. Det lokale politiet er borte, det har vært mye uro rundt det lokale ambulansetilbudet. Domstoler, skattekontor, NAV-kontor, trafikkstasjoner og flere andre tjenester har stengt dørene, mens mange kommuner og fylker er slått sammen med tvang. Jeg mener at dette er å ta Norge i feil retning.

Sentraliseringspolitikken til Høyre og Frp har store konsekvenser. Ved å se på befolkningsframskrivingene til SSB, ser vi at det vil bli færre folk som bor i deler av landet vårt dersom vi ikke legger om kursen. Ifølge SSB vil over halvparten av kommunene i Nordland ha færre innbyggere i 2050 enn i 2021.

Slik trenger det ikke å bli. Sentralisering er ingen naturlov. Det er et politisk valg om det skal gå an å bo, leve og jobbe i hele landet eller ikke. Vi som er glade i Norge kan ikke sitte stille og se at lokalsamfunn etter lokalsamfunn tappes for folk. At enda en skolepult blir stående tom. At enda et offentlig kontor i nærmiljøet skal stenges. Jeg mener at tjenester vi alle trenger skal være nær folk. Og at folk som kanskje ikke føler seg trygge på å bruke internett, skal ha muligheten til å møte et menneske når de trenger litt hjelp fra NAV eller andre offentlige tjenester. Staten må ha en åpen dør, ikke bare ventemusikk på telefonen.

I nord, sør, øst og vest har generasjon etter generasjon brukt de rike naturressursene våre til å skape gode lokalsamfunn i hele landet. Fra industriarbeiderne med kjeledressen på, små næringsdrivende, fiskerne på havet, bøndene som dyrka jorda enten det var flatt eller bratt – til lærerne og helsearbeiderne som har tatt vare på våre unge og gamle. Alle er bidragsytere til å skape velstand og gode lokalsamfunn i hele Norge.

Vårt mål er å skape en positiv utvikling både små og store steder. Derfor er jeg opptatt av å bygge samfunnet nedenfra. Jeg mener det er riktig å desentralisere makt, bosetting og arbeidsplasser, kapital og kompetanse. Det er vi som lever i dag som bestemmer hvordan Norge skal se ut i framtida. Vi kan snu sentraliseringa og bygge hele landet - hvis vi vil. Det har blitt gjort før. Etter Andre verdenskrig ble det sett på som en nasjonal sak å bygge opp igjen Nord-Norge. I tiårene som fulgte sørget kortbanenettet for at folk i hele landet fikk et flytilbud. Distriktshøgskoler ble bygget opp på sted etter sted, og distriktene fikk lavere arbeidsgiveravgift.

Summen av tiltak og virkemidler bidro til at hele Norge fikk ta del i en voldsom utvikling som vi alle har nytt godt av. Det har gjort at vi i dag bor i et fantastisk land. Et land der folk i bygd og by har hatt like muligheter.

La oss sammen ta vare på og videreutvikle hele Norge.

Trygve Slagsvold Vedum

Leder av Senterpartiet