– Vi har hatt noe økende antall saker der elever opplever seg krenket av ansatte