Jeg registrerer gjennom aviser og møtereferater at Vågan kommunes økonomiske situasjon nok ikke er den aller beste for tiden. Likeledes ser jeg at nye boligområder i Svolvær kan bli lokalisert til Langåsen / Garsosen o.s.v.

Jeg må ærlig si at jeg har liten sans for en eventuell boligbygging på Langåsen i Svolvær , og jeg tenker - det må da være andre steder i Svolvær man kan rette søkelyset mot hva angår nybygging. Et område som ligger meget godt tilrette for en utvidet nybygging ligger imidlertid her rett foran nesetippen på oss.

Et område som allerede har en rimelig grad av infrastruktur på plass som veger/strøm/vann/ kloakk m.v. ja faktisk også barnehager. Jeg tenker på området der Stranda Stadion ligger med sine 3 fotballbaner. Området er kommunalt eid, men 2 av banene eies av Svolvær Idrettslag men ligger på kommunal grunn med 40 års leieavtaler med kommunen.

Leieavtaler som forøvrig går mot slutten. Jeg har jo - som en gammel mann - tilbragt mange timer på disse banene opp gjennom årene og kanskje er det litt vedmodig om disse banene nærmest bare skulle bli " kasterert " men det er ikke meningen.Disse banene skal få sine "arvinger " i form av fotballhall og utendørs treningsbane med hjemstedsadresse Osan.

Beliggenheten fin i forhold til avstanden både fra Svolvær og Kabelvåg - og ikke minst hensyntatt de planer og forventninger en boligbygging mellom stedene kan medføre. Man har jo - nærmest av gammel vane - hittil ment at en fotballhall måtte ligge på Stranda stadion.

Det vil i tilfelle på vinterstid - når en slik hall brukes skape - ytterlige trafikkale problemer På en veg som går til Kongstinden Alpinsenter / til lysløypa ( langrenn )/ til skistua /til Leirskolen o.s.v.

Her må vi bruke alle de hodene vi har når avgjørelsen skal tas. Ellers gleder jeg meg så innmari til JUL. Jeg bor i Kjolestugården og snart skal julegrana på torget tennes. Da vil jeg i en 14 dagers tid kunne se torget også på kvelds og nattetid. Er det å vente at man blir glad i sauer.