Kutt i formueskatten sikrer og skaper arbeidsplasser