Eiendomsskatten skal fjernes. Ingen burde betale eiendomsskatt, men når viljen er vrang hos alle de andre partiene på Stortinget, for å få den fjernet så tvinges FrP til å tenke nytt. I forhandlinger om kommuneøkonomien for 2022 har jeg foreslått å sette et tak på innkrevingen av eiendomsskatt der ingen skal betale mer enn 3000 kroner årlig på hus og hytter.

Jeg har satt det som et politisk og personlig mål at den mest usosiale beskatninga vi har, den skal bort. Jo mer kommunene forsøker å unngå stortingsvedtaket om at skatten skal ned, jo mer oppfinnsom blir FrP i vår tilnærming til å få eiendomsskatten fjernet.

Jeg mener 3000 kroner er et rimelig tak for å fortsette den videre nedtrappingen av skatten. Jeg kan ikke forstå at noen lokalpolitiker kan forsvare at noen skal betale mer enn 3000 kroner årlig på hjem eller hytter når dette er en skatt som kommer i tillegg til alt det andre du betaler i skatter og avgifter til kommunen.

Det er viktig for meg å påpeke hva du som innbygger i en kommune bidrar med til kommunekassa. Den største delen av skatten på inntekt går til kommunen din, alle tjenester du benytter deg av innen helse, barnehage, renovasjon, vei, vann og avløp betaler du selvkost på. Den dagen du havner på sykehjem, så forsyner kommunen seg av nesten hele pensjonen din uavhengig av hvor stor eller liten den er.

Stortinget har siden 2017 trappet ned promillesatsen for eiendomsskatt fra 7 til 4 promille. Dette burde gitt så godt som en halvering av inntektene på eiendomsskatt. Det har ikke skjedd. Innkrevingen av skatten har kun stagnert og noen husstander har opplevd at skatten øker, dette fordi kommunene jukser seg til mer skatt ved lokal taksering. Eksemplene på grov beskatning av alt fra hundehus og stabbur til antall soltimer i husveggen viser at det er på høy tid med noen nye og tydelige grep for å skjerme huseiere fra eiendomsskattens uheldige utvikling.

Det er underlig at rødgrønne kommunepolitikere er uendelig kreative for å kunne fortsette med skatteinnkrevingen, samtidig som den samme kreativiteten er totalt fraværende for å skape vekst og økte inntekter ved å legge til rette for næring og arbeidsplasser i kommunene. Inntektene for eiendomsskatt på hus og hytter er relativt mager på cirka 1,6% av inntekten i snitt. Samtidig er effektivitetspotensialet på 12% av inntekten.

Og bare så det ikke hersker noen tvil: Kommunene er godt kompensert gjennom pandemien. Flere kommuner har overskudd langt over det som er anbefalt og kommuner med dårlig økonomi er historisk lav. Her eksisterer det altså andre inntektsmuligheter enn det jeg vil kalle kommunal plyndring av norske hjem og hytter. Jeg vil i tiden framover utfordre de andre partiene på hva de mener er et fornuftig tak. FrP er den fremste garantisten for å få fjernet eiendomsskatten helt og vi har fortsatt en viktig jobb å gjøre for å få den fjernet.

Helge André Njåstad FrPs kommunalpolitiske talsmann