Det pågår, og har i lengre tid pågått, en diskusjon rundt de mange oppkjøpene av brygger i Henningsvær.

I mange tilfeller er det eiendoms-spekulanter og rike østlendinger som har kommet inn og kjøpt opp gamle, ærverdige bygg. Bygg som har stått i en mannsalder, og som stort sett har vært bærebjelken i Henningsvær-samfunnet.

Men denne bærebjelken er nå borte. Mens det for noen titalls år siden sydet med liv i Henningsvær havn om vinteren, er dette livet dødt nå. Det er ikke bruk for flere titalls fiskemottak lenger, det er ikke en industri som er bærekraftig uten at det er større enheter.

I Henningsvær har det ført til at mange av disse bryggene har stått for vær og vind uten det nødvendige vedlikeholdet. Naturlig nok, for det som ikke brukes, det bruker man sjelden mye penger på å holde i stand.

Det har vært utviklingen de siste årene i værret, og heldigvis ser det ut til å snu nå. For selv om de ikke drives videre som fiskebruk, så blir i hvert fall bryggene nå tatt vare på. Og de strenge vernereglene som gjelder her, gjør at det ikke er lov å forandre så veldig mye på utseendet mot havna.

Så følger det med at bruken av byggene i de fleste tilfeller forandres. Noen blir leiligheter, mens andre får en restaurant eller en opplevelsesbedrift i førsteetasjen.

Vi tror nok dette er en utvikling som bare er i startgropen, og er redd for at Henningsværingene bare må ruste seg for enda mer turister og gjester i årene som kommer.

Og med dette følger det naturlig nok støy og mer liv enn det tidligere har vært i det stille værret.

Kanskje kunne det være lurt om innbyggerforeningen satte seg ned med de forskjellige utviklerne og så på hva som kan gjøres for å få ned støy- og konfliktnivået.

Det er muligens bare god kommunikasjon som skal til for å løse mange av de problemene som nå plager de innfødte.