– De som bor i de store byene skal få størst økning i drivstoffavgiften