Les også:Posisjonen sier nei til basseng i Svolvær

Jeg er lei av at man stadig nører opp under utdaterte holdninger om at det er Svolvær mot Kabelvåg. Det gjør Høyres gruppeleder Børge Larsen i et leserinnlegg der han med en solid porsjon vrangvilje tolker posisjonens vedtak i OKI om basseng.

Selvsagt skal vi bygge nytt basseng i Svolvær. Men det er ikke garantert at vi ender med et OPS eller badeanlegget som vist i de fantastiske skissene fra E-i Nord. Jeg håper virkelig det er mulig å få til, med gode samarbeids- og driftsavtaler og med en investerings eller leiekostnad for kommunen som ikke i for stor grad overstiger kostnadene for et nytt «vanlig» 25 meters basseng i Svolvær.

I Kabelvåg legger (deler av) posisjonen opp til et basseng etter «2521 – konseptet» . Et slikt anlegg åpnet i lille Flesberg Kommune høsten 2019. Prislappen var 63 mill minus ca 28 mill i spillemidler noe som gir en kommunal investering på 39 millioner. Et identisk basseng åpnes i Bamle Kommune nå i august. I Bamle har de forøvrig også et stort badeland i kommunesenteret Langesund. I «2521» - bassenget i Bamle er det i tillegg til konseptets 8 baner, hev/senk - bunn, to temperatursoner og garderober også rullestolheis integrert. Prislappen i Bamle er 67 millioner, spillemidler trykket fra gir det ca 40 mill i kommunal investering. Det er selvsagt også mulig å bygge «2521» konsept med 6 baner (25 × 12,5 m ) og ellers de samme fasiliteter.

Å forsøke å fremstille "2521 konseptet" som noe stakkarslig og annenrangs er latterlig - disse anleggene er tipp topp og gir folkehelse i hver desiliter bassengvann.. Bassenget i Flesberg Kommune ble i 2020 kåret til «Årets Idrettsanlegg» i Norge! Og ja, selvsagt er det lov å lyse ut anbud der man ber om "2521-konseptet eller tilsvarende" – akkurat slik kommunedirektøren i sin innstilling foreslår å sende OPS prosjektet ut på anbud.

Artikkelforfatter Lena Hamnes. Foto: Morten Moe

Til tross for at Vågan Kommune er en av ytterst få kommuner i hele Nord-Norge som har befolkningsvekst, antakelig er av kommunene lengst unna økonomisk kollaps, stadig blir kåret i toppen av Indeks Nordland, Konjunkturbarometer for Nord-Norge - og sågar har Henningsvær i finalen som landets mest attraktive sted - så tar visst den tendensiøse svartmalingen av kommunens framtidsutsikter og økonomi ingen ende. I alle fall ikke når det gjelder å snakke ned prosjekt man aldri har ønsket.

Om Larsen og Høyre var så bekymret for økonomien kunne de jo i juni 2018 latt være å forkaste anbudet på Kabelvåg Skole fra Lofotentreprenør på 235 millioner. Som daværende styreleder i Vågan Eiendom sa "Vi må snu hver en stein, så får vi heller gå en runde til" Vel, 'forhandlingene' medførte at tilbyder trakk seg fra anbudet. Skolen ble sendt ut på nytt anbud og vedtatt seks (!) måneder etter til den nette pris av 309 millioner. "Snuing av stein" førte til at prosjektet - helt unødvendig - ble 75 millioner kroner dyrere. Nye Kabelvåg Skole blir fantastisk og jeg og Arbeiderpartiet stemte selvsagt for investeringen på 309 millioner, fordi vi tror på Kabelvåg og framtida for hele kommunen. Men ja, man skjønner jo hvor mye basseng man kunne fått for de 75 millionene som "rant ut i havet" i den manøveren . De økonomiske krokodilletårene fra Høyre gjør derfor lite inntrykk på meg.

God økonomistyring og en sunn kommuneøkonomi er svært viktig, for meg og for partiene i posisjon. Det er ikke det samme som investeringsstopp. Befolkningsvekst er en av de viktigste forutsetningene for en sunn kommuneøkonomi. Derfor vil tiltak som skaper bolyst, gode oppvekstvilkår, folkehelse og et aldersvennlig samfunn gjøre oss attraktive for tilflyttere bidra til videre befolkningsvekst og en sunn kommuneøkonomi. Økt bassengtilbud er et slikt tiltak. Det samme gjelder nye arbeidsplasser.

Arbeiderpartiets klare mål er utvidet bassengkapasitet i Svolvær og Kabelvåg. «Mest mulig folkehelse for flest mulig til en overkommelig pris», eller typisk "sosialisme" om du vil. Vi må vi øke bassengkapasiteten reelt, slik at eldre, revmatikere, personer i habilitering, psykisk syke, VIO, svømmeidrett og unger i alle aldre, og grupper som i dag i liten grad benytter basseng, gis bedre mulighet til en fantastisk form for aktivitet som absolutt alle kan mestre - og til en pris de har råd til.

I kommunens egen folkehelseplan understrekes det at tiltak som bidrar til bedre folkehelse vil kunne gi betydelige besparelser på kommunens helse og sosialbudsjett. Investering i Folkehelse er svært god samfunnsøkonomi.

Arbeiderpartiet mener det er nok utredninger, nå trengs det politisk vilje.

Nå må vi få bygget basseng før de vi har ramler fra hverandre. Vi vil begynne med Kabelvåg.

Lena Hamnes Varaordfører i Vågan, Arbeiderpartiet