Det står altfor mange unge mennesker utenfor arbeidslivet i dag. Dette er mennesker som kan og vil bidra. At flere unge får muligheten til å delta i arbeidslivet er det viktigste tiltaket vi kan gjøre for å redusere forskjeller. Det er arbeid, ikke trygd, som minsker ulikhet. I dag er den største forskjellen i samfunnet vårt mellom de som har en jobb å gå til, og de som ikke har det. Derfor er Høyres jobb nummer en å skape flere jobber og inkludere flere. Vi skal ha et samfunn med muligheter for alle og hvor man kan delta i arbeidsliv og aktivitet på sine premisser.

For kort siden besøkte jeg Margrethe Møllevik sin Rema 1000 butikk på Langneset i Rana. Hun har 18 ansatte hvor 12 er ansatte med ulike historier som kan gjøre det utfordrende å stå i arbeidslivet eller å få jobb. Hos Margrethe får de muligheten til å jobbe på sine premisser, få ansvar og mestringsfølelse. Vi trenger flere bedriftseiere som Margrethe som ser muligheter der andre ser begrensninger.

Det siste året har jeg hatt mange samtaler med personer som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet, og med bedriftseiere og hjelpeapparatet. Tilbakemeldingene er de samme. Det viktigste vi kan gjøre er tidlig innsats. Derfor har Høyre styrket og intensivert arbeidet med tidlig innsats. For alle skal ha en god start på livet.

Det viktigste vi kan gjøre for å inkludere flere unge i arbeidslivet, er å sikre at flere fullfører skolen. De unge har blitt hardt rammet av koronapandemien. Jo lenger man blir stående utenfor arbeid og utdanning, jo større er sjansen for at man aldri kommer seg inn i arbeidslivet. Høyre vil derfor prioritere unge hos Nav, sikre tettere oppfølging av unge uten jobb eller utdanning og satse på aktiviteter som gir arbeidserfaring og kompetanse. Ikke minst vil vi sikre at flere fullfører skolen. For samfunnet skal aldri gi opp unge som kan og vil jobbe.

Høyre skal fortsette kampen mot utenforskap. Vi skal ha et samfunn med muligheter for alle og hvor man kan delta i arbeidsliv og aktivitet på sine premisser. Vi skal fortsette å forebygge årsakene til at ulikheter oppstår og ikke bare behandle symptomene. For alle skal oppleve trygghet, mestring og følelse av tilhørighet enten det er på skole, jobb eller i annen aktivitet.

Marianne Dobak Kvensjø, 2. kandidat til stortinget for Nordland Høyre