Svein Ingvoll Pedersen

Dette er et debattinnlegg skrevet av en ekstern bidragsyter. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg ser at det i et debattinnlegg i Våganavisa, av Ruben Jensen i NESO, er vist til Johannes Rørtveit som styreleder i Skrei. Det kommende Skrei-prosjektet i Storvågan er et prosjekt med flere samarbeidspartnere og en organisering som det ikke er forventet at utenforstående skal ha satt seg inn i. Derfor denne oppklaringen.

For at det ikke skal være noen misforståelser: Museum Nord er eier av Skrei-prosjektet. Det er Museum Nord som mottar tilskudd fra blant andre Kulturdepartementet og Nordland fylkeskommune til prosjektet. Skrei Eiendom AS, der Rørtveit er styreleder, er et eiendomsselskap som i sin helhet er eid av Vågan kommune. Skrei Eiendom AS er Skrei-prosjektets eiendomsselskap.

Det er Museum Nord som har ansvaret for det faglige innholdet i Skrei-prosjektet, og for å forvalte og formidle kulturarv og historie knyttet til Storvågan. Museum Nord vil ha det fulle ansvaret for drift av Skrei når dette kommer i gang. Museum Nord og Skrei Eiendom AS samarbeider allerede i dag utmerket på samme måte i Storvågan, der Museum Nord driver Lofotakvariet og Galleri Espolin, som begge er eid av Skrei Eiendom AS. Men det er altså to ulike organisasjoner med to ulike styrer. Styreleder i Museum Nord er Randi Melgaard.

Museum Nord har gitt en uttalelse om Rækøya i forbindelse med høringen for kommunedelplanen for Kabelvåg. Uttalelsen samsvarer i hovedtrekk med synspunktene til Nordland fylkeskommune. På bakgrunn av vårt ansvar for å forvalte og formidle kulturarv knyttet til Storvågan uttrykker vi bekymring for mulige konsekvenser av utbygging, og avslutter med følgende, overordnede henstilling til kommunen: "Vågan kommune må ta større hensyn til nasjonalt viktige kulturminner i kommunedelplan for Kabelvåg. Det omfatter spesielt området rundt Storvågan, inkludert Rækøya. Som formidler av stedets kulturarv forventer vi et bedre vern av Kabelvåg og Storvågans unike maritime kulturminnemiljø."

Med vennlig hilsen Svein Ingvoll Pedersen Avdelingsdirektør Museum Nord Vågan