Tiden for å proklamere rasering av Hadselfjorden og Hadselsand med vindmøller er forbi.

Det betyr ikke at faren er over. Vi som er imot å ødelegge merkevaren Lofoten og Vesterålen, kan ikke slappe

av enda. Det kan heller ikke fiskerne i fjorden, og de som vil bevare de fem naturreservatene som berøres. Grunneiere og bygdefolk, som overhodet ikke er interessert i vindindustri, kan heller ikke slappe av. Ikke før ledelsen i Hadsel kommune opptrer slik at vi kan stole på at de famøse planene er lagt bort.

Det ble helt stille etter at ordfører og Trollfjord Kraft la fram planer for vindindustri i Hadselfjorden og på Hadselsand sist høst. Motstanden ble kanskje større enn forventet.

Men spørsmålet om vindmøller vest i Hadsel er ikke avklart. I følge kommunedirektør Kankaala skal det i løpet av 2023 gjøres en mulighetsstudie om ny kraftproduksjon i Hadsel.

Så skal den nye «planen for miljø, klima og energi» vedtas i kommunestyret i 2024. Det er ikke kommet noen uttalelser fra ordfører eller administrasjon om at de uhyrlige planene for Hadselfjorden og Hadselsand er lagt bort.

Tvert imot. Ordfører Aina Nilsen har overfor Statnett holdt fram at ei ny 420 kv kraftlinje til Lofoten/ Vesterålen ikke bare skal ha kraft inn, men også kraft ut av regionen.

Det er uklart hva slags kraft dette er. Men det er neppe bølgekraft eller vannkraft.

Vi har stor tro på at flertallet i Hadsel kommunestyre vil styre unna ødeleggelse av natur og boforhold rundt fjorden, når saka eventuelt kommer til realitetsbehandling. Men vi sitter dessverre på informasjon om at det er krefter i Hadsel som gjerne ser både Hadselfjorden og Hadselsand nedbygd med vindmøller.

Til disse har vi en klar melding: MOTBØR vil, i samarbeid med fiskere, grunneiere, turistnæringen, skipsfarten og naturvernere, mobilisere den nødvendige lovlige motstand som er nødvendig for å stoppe denne galskapen.