Vågan er en langstrakt kommune med over 9000 innbyggere. Biblioteket skal betjene et stort område med spredt bebyggelse.

I 2015 flytta biblioteket inn i nye lokaler som deles med biblioteket i Aust-Lofoten videregående skole. Høsten 2022 reduserte fylket 1 av 2 skolebibliotekarstillinger, og kommunen holder 0,5 stillingen vakant. Siden da har kommunen 1,75 årsverk og fylkeskommunen 1,05 årsverk for å drive biblioteket.

Åpningstider gikk fra 46 til 24 timer. Og det merkes godt for både lånere og arrangementer. Arrangementsbudsjettet har biblioteket aldri fått selv om det ifølge bibliotekloven skal være arrangementer i biblioteket, men biblioteket har arrangementer. De har t.o.m. kommet seg på tur med Friluftsrådet og Turlaget.

Vågan kommune er i full fart til å bli Robek-kommune. Både vi som jobber i kommunen og «folk flest» har ingen problemer med å forstå at den kommunale pengesekken ikke er bunnløs, og det må kuttes i utgiftene. Kommunestyret vedtok 4.mars å innføre innkjøps- og ansettelsesstopp: «Det må umiddelbart innføres innkjøpsstopp og det innføres umiddelbar stopp på tilsettinger i Vågan kommune. Kommunedirektør skal gjennomgå alle behov for tilsettinger og vurdere dette opp mot forsvarlig drift og forhold som berører liv og helse».

For Vågan bibliotek innebærer det å miste ekstrahjelpen og enda mindre åpningstider. Hvem skal biblioteket velge bort? Lytring, flere boklanseringer og arrangementer, måtte finne andre steder allerede fra høsten 2022. Lånere sier allerede nå at de ikke rekker innom biblioteket, og barn har ikke et sted å henge og gjøre lekser etter skolen. Må vi stenge på lørdager rammes først og fremst barnefamiliene. Vågan kommune har ingen bibliotekfilialer, de forsvant i en tidligere sparerunde. Kommunen er stor, og for de som har lang reisevei, er helga gjerne eneste mulighet for å besøke biblioteket.

Mange kommer til biblioteket for å være alene sammen, for å være sosiale, for å lese avis, for å bare være, for å få hjelp med hørselapparatet fra Vågan HLF. Vågan historielag bruker biblioteket til å ha styremøter i. Dag Kajander med Kod og Tod har blitt en tradisjon under VM i Skreifiske. Familielørdager i samarbeid med Thon og Kulturhuset er alltid gøy. Og Strikk og bok annenhver torsdag er noe flere gleder seg til. Daglig bidrar biblioteket i integrering, og flyktninger får hjelp til å fylle ut skjemaer og forstå det norske samfunnet. De kan også låne bøker i sitt eget språk. Datahjelp for eldre har også vært innom flere ganger. Så til hvem skal biblioteket si nei nå?

Alle kommuner er pålagt å ha et folkebibliotek. Bibliotekloven pålegger folkebibliotekene to hovedoppgaver; å stille bøker og annet materiell til rådighet for innbyggerne, og å være en møteplass for innbyggerne. Og Opplæringsloven sier at «Elevane skal ha tilgang til skolebibliotek» Hvor mange skoler i Vågan har et fungerende skolebibliotek? Vet dere hvor mange bokkasser Vågan bibliotek faktisk lager hver høst og vinter og sender rundt omkring?

I 2023 hadde biblioteket 74 klassebesøk og 55 kurs/verksteder med 2550 besøkende til sammen. Det er en dobling siden 2017. Gjennom klassebesøk og eventyrstunder skaper biblioteket leselyst og lesemestring. Vågan kommune har allerede mistet festivalen Bok i Lofoten, en årlig litteraturfestival for elevene i både grunnskolen og videregående skole. Festivalen ble første gang arrangert i 2009, og siste gang i 2022.

Et bibliotek som ikke kan kjøpe nye bøker, blir fort et bibliotek uten innhold. Uten nye bøker, hvor skal skoleelevene finne leseglede og øve opp leseferdighetene sine? Skal neste generasjon få gode nok leseferdigheter må barna ha tilgang til gode og aktuelle bøker, også de barna som ikke har fulle bokhyller hjemme. På biblioteket får alle et gratis kulturtilbud. Biblioteket er i tillegg et møtested på tvers av økonomiske og kulturelle skillelinjer.

Biblioteket har på tross av en presset budsjettsituasjon alltid holdt seg innenfor budsjettrammene. Bibliotekets mediebudsjett var i 1993 på 290 000, og i 2024 er mediebudsjettet 260 000. Mellom 1993 og 2024 er det 31 år.

Budsjettet har krympet år for år, men biblioteket har strukket seg langt for å opprettholde et godt nok tilbud til kommunens innbyggere. Nå er det ikke mer å strekke på. Resultatet kan fort bli stengte dører og tomme bokhyller.

Har Vågan kommune råd til innkjøps- og ansettelsesstopp i biblioteket?