Tilgangen til gode og likeverdige helsetjenester er viktig uansett hvor man bor i landet. I nord gir store avstander spesielle utfordringer, som setter vårt helsetilbud i en særstilling. Helse Nord har med sine omstillingsprosesser skapt uro rundt helsetilbudene i nord.

Helseforetakene og Stortinget er inneforstått med at det er økende behov for psykisk helsevern. I forbindelse med opptrappingsplanen for psykisk helse som ser på behovet i et tiårsperspektiv, har Stortinget vedtatt å øke antallet døgnplasser. Likevel pågår det nå en nedbygging av døgnplasser på de distriktspsykiatriske sentrene (DPS) som kan føre til at alvorlig psykisk syke pasienter får dårligere behandling. Helseministeren kan stanse denne nedbyggingen, styrke tilbudet i distriktene og sikre et godt tilgjengelig tilbud langs hele landsdelen, det bør han gjøre.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering har ført helsetjenestene i nord over på en utrygg kurs. Høyre i Nord-Norges første krav til den nye helseministeren er at han må få Helse Nord tilbake på rett vei, og forholder seg til planen vedtatt av Stortinget.

Høyre vil gjøre den offentlige helsetjenesten bedre, samtidig som vi tar i bruk ledig kapasitet som finnes hos private for å redusere ventetidene og forhindre fristbrudd. Det viktigste for pasienter i nord, er ikke om de får behandling på et offentlig, privat eller ideelt drevet behandlingstilbud, men at kvaliteten er god, ventetiden kort og at det offentlige betaler.