Kine Sandtrøen - Rødt Vågan

Dette er et debattinnlegg skrevet av en ekstern bidragsyter. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Landbruk angår oss alle, og derfor burde vi alle engasjere oss for den norske bonden. Vi tar det som en selvfølge at vi har mat i butikken, men det er det ikke, for Norge er verdens minst selvforsynte land. I Norge er det nå blitt sånn at bare 40% av maten i Norge kommer fra norske bønder.

I 2019 var selvforsyningsgraden på 45%, nu e den sunket til under 40%, på bare tre år! I 1970, da tanta mi gikk på husmorskolen, var selvforsyningsmålet på 60 %, hva i alle dager skjedde?? Resten av maten importerer vi faktisk fra andre land, og det er helt kritisk for den norske befolkningen. Over lang tid er landbruket blitt gitt smuler i statsbudsjettet og å overleve som bonde i dag er vanskelig og gir i liten grad levedyktig inntekter, om det overhodet gjør det. Dette kan ikke fortsette, det er faktisk alt for dårlig, i et velferdsland som Norge.

Vi lever i en usikker verden, med pandemi og krig som har preget de siste årene, og allerede nå merker vi at det påvirker det daglige livet vårt. Rundt påsketider hadde tørken i Spania med påfølgende flom, ført til at vi manglet salat i butikkene. Hvis dere går i butikken så vil det merkes at krigen i Ukraina og mangel på råvarer har ført til stor økning i prisene og mangel på varer, og verre skal det bli. Vi har gjort oss helt avhengig av import for at det norske folk skal ha nok mat, å slik kan vi ikke fortsette. Gjør vi ikke noe nå, så kan vi ikke forvente å ha nok mat i framtida.

Akkurat nå foregår det et landbruksoppgjør, og vi burde alle forlange at bonden får mer av statsbudsjettet slik at det er mulig for Norges bønder å leve av driften. Sånn som det er nå, så må mange bønder kombinere landbruk med annet arbeid for å overhodet ha noe å leve av. Vi kan ikke godta å miste flere matprodusenter, fordi at de har altfor dårlige kår! De siste 20 årene er antall gårdsbruk over halvert.

For 30 år siden var det 100 000 gårdsbruk i Norge, i dag e det i underkant av 40 000 og det legges ned 2 matprodusenter i Norge, daglig! Hvis Norge fortsetter i denne banen så vil vi være veldig sårbare, og risikerer å gå tom for mat dersom situasjonen i verden eskalerer eller hvis sykdom og naturkatastrofer inntreffer. Sånn kan vi faktisk ikke ha det! Norge må ha større grad av selvforsyning. Det er heldigvis ikke for sent å snu utviklingen, men det må skje nå! Før vi mister flere matprodusenter!

I årets jordbruksoppgjør krever bonden at det blir satt av 11,5 milliarder til landbruket, det er historisk høyt, og dette stiller Rødt seg fullstendig bak. Det burde vi alle gjøre. Det høres kanskje ut som store summer for bonden, men i realiteten er det 126 000 kr for hvert gårdsbruk. Der 100 000 går til å dekke økte kostnader på strøm, drivstoff og andre driftskostnader. Det vil si at den reelle inntektsoppgangen er på 26 000 kr, å så pass må det i hvert fall være.

Vi må stå sammen med bonden nå, for vi risikere å miste flere bønder og flere gårdsbruk. Miste vi matprodusenter i den farta vi gjør nå, vil Norge gå tom for mat i framtiden og være sårbar for konflikter, sykdom og naturkatastrofer i andre land. I et velferdssamfunn som Norge er, skal alle ha tilgang til god og nok mat, da må jordbruket styrkes! Bonden må kunne ha råd både til driften og til å leve! Så styrk landbruket nå, før det er for sent. Vi kan ikke spise hverken penger, gass eller olje, vi må ha mat, Norsk mat!

Kine Therese Sandtrøen Rødt Vågan