Det haster å gi rus- og psykiatripasienter et forsvarlig tilbud

foto