Gjengen som i flere år har arbeidet med å belys kjente elementer i Svolvær som fiskehjellene på Kuba og Svolvær kirke m.m. fortjener honnør for sitt iherdige arbeid. I den mørke tiden av året er lys viktig for både trivsel og sikkerhet for oss beboere.

Gatebelysning i sentrum av Svolvær er, ut fra det en kan lese i media, et stadig tilbakevendende tema både blant innbyggerne og på politiske nivå. Naturlig nok. Det skal selvsagt være lys i alle lysmastene, men så er nok ikke tilfelle. Har politikerne bevilget for lite penger i budsjettet for å skifte slukne pærer, eller er den kommunale kapasiteten for liten til at utskifting kan skje som en løpende prosess? Kanskje begge deler, men jeg har forstått at noe er på gang i så henseende.

 En rundtur i sentrum av byen gir imidlertid også et annet problem i lysets by. Det mangler nemlig ikke bare lys i noen av lysmastene. Det mangler også lysmaster i sentrale deler av byen. La meg ta noen eksempler.

Avisgata. Her mangler det lysmaster fra krysset med Storgata og til den nye Thon Hotell Svolvær. Sånn 145 meter uten gatelys.

Roald Amundsens gate. Denne gata strekker seg fra Sivert Nilsens gate forbi «baksiden» av rådhuset, gamle Monty og til Fiskergata. I denne gata finns det gatelys, men dessverre bare ei lysmast og gata er sånn 155 meter lang og må kunne sies nærmest mørklagt.

Håkon Kyllingmarks gate. En sentral gata i byen som går fra det gamle Royal hotell, forbi rådhuset og til Torvet med en lengde på ca. 110 meter. Gatelys mangler helt. Tja, for å være ærlig finnes det et lyspunkt i denne gata, montert på hjørne av rådhuset. Det er vel kanskje for ansatte, politikere og andre skal finne inngangsdøra til rådhuset antar jeg.

Kirkegata. Tverrgata fra Storgata til Vestfjordgata er det gatelys, men videre til havna, ca. 50 meter. En lysmast er da i alle fall noe.

Kirkebakken. Gjengen i «lysets by» har etablert en flott belysning av Svolvær kirke. Gjenskinnet fra denne belysningen gir dog et visst lys i kirkebakken som er på vel 60 meter, men neppe nok til å se issvullene i den helle bratte bakken. Den nylige etablerte belysningen på havnepromenaden med lave lyspunkter kan være en god løsning.

Johan E. Paulsens gate. Fra Storgata til Vestfjordgata, forbi Strøm Optikk og Meiertomta, ca. 50 meter. Glimrer med sitt fravær av lysmaster. Merkelig nok er det lysmaster videre fra Vestfjordgata og til havna.

Sjømannsgata. Strekningen fra krysset med Vestfjordgata og ned til og med brua til Lamholmen har ingen lysmaster. Således 150 meter uten gatelys.

Skolegata. Dette er gata fra krysset med Vestfjordgata (tidligere bibliotekbygget) og ned mot havna, ca. 80 meter, lyser ikke opp, og fremstår som en mørk gate uten lysmaster.

Parkgata. Denne tverrgata går fra Storgata til Vestfjordgata ca. 50 meter er uten gatelys. Resten av Parkgata videre til havna har merkelig nok lysmaster.

Sivert Nilsen gate. Denne gata er ei sentral gata i byen. Den går fra videregående skole og ned forbi Sentrumsbyggete og til Richard Withs gate. Her er nok bare halvgjort arbeid knyttet til lysmaster. Det mangler gatelys fra videregående skole, forbi Vågan lokalmedisinske senter. og til krysset med Svolværveien. Sånn omtrent 110 meter i mørke.

Videre er det faktisk i Sivert Nilsens gate lysmaster fra krysset med Svolværveien til Kiwi/Clas Olson. Et gatestykke på ca. 270 meter. Avstanden mellom lysmastene varierer mye. Noen sånn 20 metere er ok, men andre strekninger opp mot 100 meter, og da blir det litt mørkt i mellom lysmastene.

Resten av Sivert Nilsens gate fra Kiwi/Clas Olson og til Richard Withs gate på ca. 140 meter er uten lysmaster og således en noe mørk gate for å si det slik. Håpet har vel ligget i en oppgradering av Sivert Nilsens gate til miljøgate, men det ser ut til å være et avsluttet prosjekt.

Vestfjordgaten. Den hovedgate i byen er på vel 500 meter. Den nederste delen fikk nye lysmaster da den gata ble renovert for en del år siden. Hele denne delen av Vestfjordgata ble helt ble mørk på høsten, men kommunen fikset det etter denne mørke periode. Litt på skeiva for noen av lysmastene for å si det sånn, men da står det igjen å skifte de mørke pærene.

Den øverste delen fra bibliotekbygget (som jeg fortsatt kaller det), og videre opp til Verftsgata har gatelys, men også her er det til dels stor varierende avstand mellom gatelysene som gir noen heller mørke deler av gata.

Storgata. Dette er ei av byens hovedgater og har en lengde på ca. 750 meter. Meget varierende gatelys. Noen deler av gata mangler helt lysmaster, mens ande deler har en tilfredsstillende belysning.

Det har også i denne, en av byens hovedgater, har vært helt mørklagt i nå snart tre måneder. Det er anbefalt å ta med lommelykt for å oppdage vanndammer og nå issvuller. Nå skal jo denne gata oppgraderes i hele sin lengde over nyttår. Men tre måneder i mørke i en av byens hovedgater er vel noe over det en kan akseptere.

Da har jeg vel på min ferd gjennom byen sentrale deler forhåpentlig fått med meg det meste av den mørklagte del av byens sentrum. Det kan selvfølgelig være noen deler som har gått meg forbi, men overstående oversikt vil forhåpentlig medføre en fremtidig handlingsplan for gatelys i Svolvær – lysets by.