- I mange år har hun bidratt aktivt til utvikling av Lofoten