Selv om jeg er glad for at kommunestyret ikke la ned grendeskoler i denne omgang, mener jeg det er på sin plass å påpeke at posisjonen gjennom sitt vedtak om skolestruktur har brutt med plattformen sin.

I plattformen står det at de ikke skal ta initiativ til endring av skolestrukturen i denne perioden. Når posisjonen har blitt presset på dette utsagnet kommer de med to svar. Det ene er at det er kommunedirektørens initiativ, ikke deres eget.

Det andre er at de ikke går inn for å legge ned ungdomsskoler i distriktene, men ønsker å ta en gjennomgang av ungdomsskolestrukturen i hele kommunen (ikke bare distriktene) for å se om det kan gjøres endringer.

For å ta det første først:

Store norske leksikon har definert initiativ på denne måten: «Initiativ er et tiltak som får noe i gang. En person som tar ledelsen eller føringen beskrives gjerne som initiativtager. Initiativ brukes også om en trang og en evne til å få noe i gang, om virkelyst og tiltakslyst.»

Det er rett at kommunedirektøren var den første til å foreslå å legge ned ungdomsskolene i distriktet. Altså er han en initiativtager. Men når posisjonen nå tar dette forslaget videre og setter i gang en utredning, vil jeg utfra denne definisjonen påstå at de har overtatt initiativet i prosessen. Altså har de brutt med plattformen sin.

Når det kommer til det andre argumentet synes jeg at vi bør kalle en spade for en spade. Det vil aldri være aktuelt å legge ned hverken Svolvær eller Kabelvåg ungdomsskole, uansett hva slags resultater som kommer ut av denne utredningen.

Det er kun grendeskolene som har noe å tape. Man kan kalle utredningen for hva man vil, men i realiteten er det en utredning for å undersøke om det er mulig å legge ned ungdomstrinnet på grendeskolene. La oss i det minste være ærlige om utgangspunktet.