Kommunestyret i Hadsel hadde på møtet i november ingen hast med å vedta utbygging av vindmøller i Hadselfjorden og på Hadselsand. Arealplanen var oppe til behandling.

Dette er svært gledelig, og viser et kommunestyre som ikke hopper på uhyrlige forslag fra kraftbransjen om ødeleggende utbygging som rammer folk og natur. Forslaget kom ikke opp i møtet og ble, så vidt jeg kunne registrere, ikke nevnt med ett ord. Ikke underlig når man ser den totale mangel på seriøsitet i forslaget.

Men faren for ødeleggelse av natur og boforhold er neppe over i Hadsel. Kommunedirektøren har nemlig fått i oppgave å «gjennomføre en mulighetsstudie med påfølgende konsekvensutredning for alternative energiformer i forbindelse med revisjon av kommunens klima, miljø og energiplan» På godt norsk betyr det at forslaget om nedbygging av Hadselfjorden og Hadselsand kan komme opp igjen.

Eller i moderert form. Eller som et nytt forslag om å ofre et annet område rundt fjorden. Det er fint at kommunestyrerepresentantene er skeptiske til tvilsomme forslag om vindindustri med dertil lovnader om industriarbeidsplasser og billig strøm. Men kverna kverner, og det holdes møter i lukkede rom.

Derfor er det svært viktig at beboere i Hadsel og nordre del av Vågan er klar for videre kamp mot vindindustrien. Hvis det blir nødvendig. Vi regner med stor støtte fra fiskere, turistnæring, naturvernere, innbyggerforeninger og kommunepolitikere.