Vi må få fart på Norge. Vi skal ut av krisa og inn i framtida. Det betyr å skape flere jobber, og få fler i jobb. Helsekøene skal ned og kunnskapshullene i skolen tettes. Vi skal endelig se fremover.

"Hvis jeg var statsminister ville smitten vært lavere", har noen sagt. Vel, den påstanden får vi ikke etterprøvd. Det som er sikkert er at Norge har kommet svært godt gjennom korona-pandemien sammenlignet med et hvilket som helst land.

Vi har tatt vare på liv og helse, beskyttet de som trenger det mest. Økonomisk sett er det knapt noe land som har klart seg bedre. Og vi har en statsminister som har valgt å ikke triumfere, men ydmykt innrømmet at ja, det er ting vi kunne gjort bedre. Det er lederskap.

Det er en befriendefølelse at samfunnet gradvis åpnes og vaksinasjonen skyter fart. Det gir kriblende fremtidsoptimisme og nærmest festivalstemning. Det er svært positivt at antallet helt arbeidsledige nå er under 100 000. Men vi må ikke tillate at en større arbeidsledighet får bite seg fast.

Derfor må vi skape flere lønnsomme arbeidsplasser raskt. Vi må hjelpe reiselivsnæringa med å reise seg igjen. Ja, vi skal skattlegge luksusvillaer med formuesskatt. Men i motsetning til venstresiden, vil vi ikke skattlegge fiskeren som investerer i eget fartøy eller familiebedriften som investerer i et turistanlegg. Vi kan ikke, og skal ikke, skattlegge jobbskaping! Vi skal sikre at jobbene er trygge og stabile. Derfor vil det være katastrofalt å lefle med EØS-avtalen når 84% av Nord-Norges eksport går til EØS-området.

Barn og unge er vår viktigste ressurs. Korona har gitt utfordringer for elevenes læring, og etter korona må vi tette kunnskapshullene. Valget står mellom Høyres skolepolitikk hvor vi skaffer oss kunnskap om elevenes ferdigheter for best å kunne hjelpe den enkelte til læring, mestring og trygghet i skolehverdagen. Vi har løftet lærerens kompetanse og status. Venstresiden vil dessverre tilbake til 70-tallet hvor skolen var et sted å være, ikke et sted å lære.

Helsevesenet har vært overbelastet under korona. Pandemien har kommet på toppen av alt annet. Nå må vi få helsekøene ned. Når vi er på vårt mest sårbare i livet og trenger helsehjelp skal vi som pasienter ha medbestemmelse over den behandlingen vi får. Pasienten skal stå i sentrum, ikke systemet.

Nå skal vi se fremover. Vi skal få fart på Norge. Komme oss ut av krisa og omfavne fremtiden.

Bård Ludvig Thorheim

Marianne Dobak Kvensjø

Stortingskandidater for Nordland