− En svekkelse av statusen til fag- og svennebrev

foto