Det blir stadig flere elbiler i Nordland, og endelig har det kommet flere modeller med lang rekkevidde som passer her i nord. Venstre går til valg på å bevare elbilfordelene til minst 2025. En ny «rødgrønn» regjering er derimot garantist for å innføre full moms på de største elbilene med lengst rekkevidde. Det vil si bilene som passer best i nord.

Jeg har vært elbil-eier siden 2015. Jeg er strålende fornøyd og kan ikke tenke meg til å gå tilbake til en fossilbil. En bil som gir varme akkurat når jeg kommer frem til jobben, som får startproblemer når det blir iskaldt og som koster mer i måneden enn på et helt år frister rett og slett ikke. For ikke å snakke om gleden av å slippe bensinstasjonen hver søndag i iskald vind og 20 minusgrader.

I 2015 lå Nordland langt bak i elbilandel sammenlignet med områder lengre sør i landet. Men etter hvert som flere modeller har kommet på markedet har også elbilandelen i Nordland økt kraftig. Jeg er glad for at Venstre, som eneste parti, så tydelig sier at alle de økonomiske fordelene for elbil-eiere må var til minst 2025. Når det endelig har kommet modeller som gjør elbilen til et reelt valg for nordlendingene, er det merkelig at de rødgrønne partiene går til valg på å fjerne viktige elbilfordeler.

Både Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV har gjort det klart at de vil innføre økte avgifter på elbiler over 600 000 kr. En ny «rødgrønn» regjering er dermed en garantist for å innføre full moms på de største elbilene med lengst rekkevidde. Det vil si bilene som passer best i nord. Dette vil øke salget av bensin- og dieselbiler, og gjøre det vanskeligere å kutte utslipp og nå klimamålet. Det er også blodig urettferdig at de rødgrønne vil kutte fordelene så snart vi i nord har nytte av dem!

Jeg stiller til valg for Venstre i år, blant annet fordi vi vil gjøre det enklere og mer lønnsomt å velge miljøvennlig. Skal flere velge elbil og utslippsfrie alternativ, må det være det enkleste valget. Hvis elbilfordelene fjernes, vil flere velge fossilbiler. Da er det mindre sannsynlig at vi klarer målet om at alle nye biler skal være utslippssfrie – allerede om fire år.

For toppmoms på elbiler vil bremse opp salget av familiebiler med god plass og lang rekkevidde. Transportøkonomisk institutt anslår at en innføring av en 25-prosents moms på elbiler som koster over 600.000 kroner vil føre til en betydelig nedgang i salget av disse, mens dieselbilsalget vil øke. Det er dårlig nytt for klimaet, i en tid hvor det virkelig haster å kutte utslipp.

Elbilhistorien i Norge er et eventyr og en suksess. Elbilfordelene har ført til at nesten 20 prosent av alle bilene i landet nå er ladbare, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken. I juli var nesten to av tre nye biler her i landet elektriske, og hele 81% hvis man bare ser på privatmarkedet.

Venstre sitt mål er en helt utslippsfri bilpark. Bilene med lengst rekkevidde trenger elbilfordeler, fordi de det er disse bilene som forurenser mest, om de går på fossilt drivstoff. For å nå målet trenger jeg og Venstre din stemme. Er du også opptatt av at vi i nord skal få benytte elbilfordelene, bør du gi din stemme til Venstre. Og gjerne allerede når forhåndsstemmingen starter 10. august.

Av Mats Hansen, 3. kandidat for Venstre i Nordland