I mandagens kommunestyremøte viste posisjonen hvem som bestemmer i denne kommunen. Men det var bare så vidt det holdt. Med 1-en stemmes overvekt fikk de vedtatt nedleggelse av Vågan Eiendom KF. At en så viktig sak blir vedtatt med en stemmes overvekt, er for meg et argument for at saken burde vært utsatt, drøftet, bedre saksutredet og funnet en løsning som kunne gitt et bredere flertall.

Men både kommunedirektør, og det knappe flertallet i kommunestyret, mener at alt skal bedre når KF’et blir lagt ned og kommunedirektøren får være direktør også for alle dem som jobber der. Og det haster, for dette skal også gi bedre økonomi og det trengs. Det siste skal jeg være ening i, det trengs.

Når målet helliger middelet er det tydeligvis greit at man ikke lytter til uttalelser fra ansatte, som både gjennom sitt fagforbund, i direkte brev til styret og i debattinnlegg i lokalavisene, klart og tydelig har sagt at de ikke ønsker en nedleggelse og mener de ikke har blitt informert slik lover og avtaler sier.

Rapporten fra Agenda Kaupang konkluderer med at Vågan Eiendom KF utfører sitt oppdrag på en god måte. På flere områder utføres arbeidsoppgavene bedre en gjennomsnittet, står det å lese i rapporten. I mandagens møte var mange på talerstolen. Samtlige talte varmt og godt om den jobben som alle ansatte utfører, den gode jobb styret gjør og alt det gode Vågan Eiendom gjør. Likevel ville altså et knapt flertall legge ned denne avdelingen av kommunen, som gjør en slik god jobb. Glemt er grunnen og argumentene for at Vågan Eiendom ble opprettet. Hvorfor og hvordan skal det nye bli? Det kunne verken kommunedirektør eller politikere svare på. Det skal prosessen som nå starter finne ut. Men bedre skal det nok bli, ble det sagt.

Partiet Rødt har jo tidligere karakterisert Vågan Eiendom som hushaier og mener at den boligsosiale delen nå skal bli annerledes. Utleiehusene skulle bli varmere og tørrere. Vedlikeholdt økes og samordning av plenklipping skal gi gode økonomiske gevinster. Hos SV er et foretak nesten som en privat bedrift og det kan jo sammenlignes som å leke butikk, sies det fra talerstolen. At Rødt og SV ikke liker privat virksomhet er godt kjent, men at også representanter fra Arbeiderpartiet synes kommunale foretak og private bedrifter er lekebedrifter, gjøre meg både overrasket og forundret. Men de om det.

Arbeiderpartiet finner seg heller ikke i at ansatte uttaler seg om saken i hverken lokalaviser eller på sosiale medier. Flere av Ap’s representanter mente at uttalelser fra ansatte ikke er greit og hadde de vært ansatte i en privat (??) bedrift hadde det ikke falt heldig ut. De ansatte i Vågan Eiendom KF er ansatt i en demokratisk organisasjon, og bør ha fulle rettigheter til å uttale seg.

At de også fikk erkjent styreleder fra Ap som inhabil og dermed fikk tatt ut en meningsmotstander er en annen historie.

– Arbeiderpartiet er fan ingen søndagsskole sa Håkon Lie en gang, og det står seg fortsatt.

Børge Larsen

Kommunestyrerepresentant Høyre