Vestvågøy Høyre har avviklet sitt årsmøte og vedtok følgende uttalelse:.

BEDRE E10 OG NY FLYPLASS

Årsmøtet i Vestvågøy Høyre vil sterkt oppfordre våre nasjonale politikere til å prioritere både opprusting av E10 gjennom Lofoten og ny flyplass i regionen, i kommende nasjonal transportplan (NTP).

Nå har både Statens Vegvesen og Avinor gjennom felles utredning prioritert og anbefalt kraftig utbedring av E10 gjennom Lofoten og bygging av ny, felles flyplass for Lofoten.

De samme anbefalingene og forslagene er også med i KVU-Nord-Norge som ble presentert høsten 2023.

Når fagetatene så entydig og samstemt legger frem sine anbefalinger etter grundige analyser og behovsvurderinger, er det på tide at politikerne følger opp med konkrete prioriteringer i den kommende behandlingen av ny nasjonal transportplan.

Statens Vegvesen er allerede i gang med detaljplanlegging av forbedret E10 gjennom Lofoten.  Dette arbeidet forventes ferdig i løpet av 2024.

Da ligger det godt til rette for oppstart av fysisk arbeid med forbedret E10 allerede i 2025, forutsatt at veginvesteringene blir prioritert i NTP-en og fulgt opp med konkrete bevilgninger i kommende statsbudsjetter.

Når ny veg mellom Svolvær og Leknes er ferdigbygd må også Avinor ha gjennomført nødvendig planarbeid for ny flyplass slik at også dette prosjektet kan utbygges og fullføres uten unødvendige forsinkelser.

Årsmøtet i Vestvågøy Høyre viser i denne sammenheng til den positive utviklingen som finner sted i Lofoten, til tross for dårlig vegstandard og manglende flytilbud.

Med de foreslåtte kommunikasjonsforbedringer som nå planlegges vil Lofoten kunne oppnå enda større folketallsvekst og fortsatt blomstrende næringsliv med enda flere arbeidsplasser og økte eksportinntekter til nasjonen.

Reiselivsnæringen, men også fiskeriene, hemmes i sin utvikling på grunn av dårlig veg og manglende flytilbud.

Nå er det Lofoten sin tur til å bli prioritert i Nasjonal Transportplan!