Anette Amalie Åbodsvik Bang

Adrian Fredriksen

Regjeringen har bevilget 170 millioner til å følge opp studentene over hele landet. Dette er ekstra pandemipenger som går til studentsamskipnader, universiteter, høgskoler og fagskoler for å hjelpe studentene i studietiden.

Dette er et svært viktig tiltak av regjeringen ved forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe fra Senterpartiet. Etter to år med mye digital undervisning, lite sosial kontakt med klassen og andre medstudenter er det viktig at det tas tilstrekkelige tak for trivselen til studenter.

Målet med disse midlene er at fagskolene, studentsamskipnadene, universitetene og høgskolene skal samarbeide med studentene for hvordan akkurat disse pengene skal brukes. Studenter over hele landet vet hvor tøft det er å være student under en pandemi, da er det viktig at de blir hørt og kan komme med innspill til tiltak som faktisk vil hjelpe dem i studiehverdagen. Det kreves mye av studenter allerede, så det å gjøre hverdagen litt lettere med sosiale tilbud vil være viktig for videre motivasjon.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe sier selv at de 170 millionene skal brukes til å følge opp studenter faglig og sosialt og at utdanningsinstitusjonene og samskipnadene raskt må sette i gang med forlengende ekstra tiltak for å hjelpe studentene.

Bevilgningen fra regjeringen kommer til god nytte for Nordland, med i overkant av 3,7 millioner til Nord Universitet, over 5,7 millioner til UIT, over 50.000 til Nordland kunst og filmhøgskole, i tillegg til millionbeløp fordelt på Nordland fagskole og studentskipnadene i Nordland.

Vi håper nok alle at koronapandemien snart er over, men mens vi venter er det bra at regjeringen og Senterpartiet tar et ekstra ansvar for studentene.

Adrian Fredriksen, styremedlem Nordland Senterungdom

Anette Amalie Åbodsvik Bang, Fylkesleder Nordland Senterungdom