Høyres fortsatte ja til petroleumsvirksomhet utenfor LoVeSe

foto