Du er ikke smittet av «noen». Du er smittet av korona.