Tor Andersen

Dette er et debattinnlegg skrevet av en ekstern bidragsyter. Meninger i teksten står for skribentens regning.

På disse fergestrekningene er det ikke bare noen få timers ventetid, men for mange går en dag eller to før ombordkjøring er mulig, og noen gir opp Lofoten og snur mot andre destinasjoner. I tillegg til store køer, er særlig dårlige vær er i tillegg Moskenesferge utsatt for kanseleringer. Slik kan vi ikke ha det, så her må det tenkes nytt.

Ikke mindre trafikk

Det er selvsagt usikkert hvilke effekt de siste to årenes koronasmitte vil ha på turisttrafikken, men det registreres allerede at mange turister fra inn og utland har ankommet øyrike. Faktisk allerede overaskende mange allerede så tidlig i sesongen. De som tror trafikken blir mindre i årene som kommer, tar feil. Lofoten er nærmest som et trekkplaster å regne i så henseende.

Flere ferger

Selvsagt er det mulig å avhjelpe disse to fergestrekningene med flere ferge enn i dag. Det vil utvilsomt kunne hjelpe på situasjonen i sommermånedene. Om de finnes for å leies inn i sambandene noen måneder på sommeren, er vel et åpent spørsmål. For disse havstykkene kreves det nok ferger av både en størrelse og overbygde løsninger. Det vil vel også være et spørsmål de enkelte fergeleier er tilpasset en så stor økning i trafikken. Man kan imidlertid ikke se bort fra at det kan være en løsning som må vurderes. I alle fall for moskenesferga.

Skutvikferga

Fergestrekningen Skutvik – Svolvær var vel i sin tid løsningen, med datidens trafikk til Lofoten. Men en forholdvis lang kjøreturen over halv Hamarøy, synes ikke å friste. Man har da også etter hver redusert frekvensen på sambandet, med en viss økning på sommerstid. Det er imidlertid ikke trangt på fergeleiene i Skutvik og Svolvær for å si det sånn.

En ny fergeløsning

Det er i denne sammenheng en burde se på en mulig ny større supplerende løsning på disse fergeproblemene. En innleid ferge i direkte sommerrute fra Bodø til Svolvær tror jeg vil være en god alternativ løsning. En slik sommerrute bør, i alle fall i utgangspunktet, ikke gå innom Steigen/Hamarøy, men direkte fra Bodø til Svolvær. Skal en kunne avhjelpe køproblemene i Bodø og Bognes, vil det måtte være en ferge med stor kapasitet. Ikke minst for trailertrafikken til Lofoten som "lider" under forholdene i disse sambandene.

En hurtigrutestørrelse

En slik innleid ferge må kunne takle havstykket betydelig bedre enn dagens ferger. Den bør ha god dekksplass, romslige salonger, gode restaurant og kafeer, lekerom for barn, lugarmuligheter for de som vil legge seg nedpå etc. Hviletid for buss - og trailersjåfører vil kunne være et poeng å ta med seg i denne sammenheng. Da snakker en om en størrelse opp mot dagens hurtigruteskip med et bilfergeopplegg. Med slike gode forhold om bord vil nok mange foretrekke denne seilasen i stede for å stå i kø i mange timer i Bodø eller Bognes.

Større fart

Fergestrekningen Bodø - Moskenes tar vel 4 timer. Den foreslåtte fergen Bodø – Svolvær med forhåpentlig noe større fart, vil sannsynligvis bruke 5 timer på overfarten.. Jeg ser for meg at de andre fergene vil kunne ha mere "normal" trafikk med denne løsningen. Fergeleie i Svolvær har sannsynligvis kapasitet til en slik ferge. For Svolvær vil dette bety mere trafikk, men det vil en kunne løse. Svolvær er etter hvert også blitt en attraktiv destinasjon.

Mot Vesterålen

Selv om mange utvilsomt vil fortsette kjøreturen vestover, vil en slik ferge også ha betydning for trafikk mot Vesterålen. Fra Svolvær vil det kun være en halv times kjøring til Fiskebøl og ferge videre til Melbu. Særlig nyttetrafikken, det være seg for eksempel busser og trailere, vil kunne se fordelen med denne «direkteruten» til Vesterålen. Kanskje et påtrykk overfor Statens Vegvesenet om en snarlig realisering av Veipakke Lofoten i denne del av øyrike. Da kan vi vel også ta med at en realisering av Hadselfjordtunnelen bør være en fremtidig løsning for en slik «direkterute». En mulighet eller ikke?

Jeg må vel å erkjenne at muligheten for at en slik supplerendeferge Bodø – Svolvær vil sitt langt inne. Det vil nok bli argumentert med både kostnadene og dermed politisk motvilje. Samtidig må vel noen innrømme at fergeløsningen sommerstid er lite tilfredsstillende for de to fergestrekningene. Hva er da løsningen?