Styret i Vågan Arbeiderparti støtter uttalelsen til Vestvågøy arbeiderparti, og kan ikke akseptere at Lofotens befolkning skal være uten døgnkontinuerlig akuttberedskap og fødetilbud.

Vi krever:

·  Stans i prosessen nå.

·  At helseministeren går i umiddelbar dialog med Helse Nord RHF slik at nedlegging av akuttberedskap og fødetilbud ved Lofoten Sykehus ikke blir en del av planen som sendes ut på høring

·  Befolkningens motstand mot det som er kommet fram i prosessen er massiv. Vi er en region ute i havet med kun én veiforbindelse, utfordrende værforhold store deler av året, et stort antall turister og Lofotfisket med mange tilreisende fiskere. Derfor er usikkerhet om sykehusets framtid en stor bekymring for alle i Lofoten.

·  For hver dag prosessen går videre, taper Arbeiderpartiet støtte i befolkningen. De partiene som er tydelige på standpunkt i saken, vinner fram.